odin-med.com
Услуги / Дейности

МЦ Один-Мед осигурява съвременна диагностика, лечение и консултации в областта на акушерството и гинекологията.

 

В областта на акушерството предлагаме:

● диагноза на бременността в най-ранните й срокове;

● проследяване развитието на нормална бременност;

● пренатална диагностика на вродени аномалии на плода на няколко нива според срока на бременността;

● диагностика на застрашения плод;

● измерване и оценка на кръвотока на бременната и плода;

● мониториране на детските сърдечни тонове (кардиотокографско мониториране);

● пълна гама клинико-лабораторни и микробиологични изследвания;

● консултации по проблемите на нормалната и рискова бременност, раждането и послеродовия период;

● изграждане на становище за начина на раждане и програмирането му.


Предлаганите различни нива на ултразвуковата диагностика на вродените аномалии на плода включват:

● ултразвуков и биохимичен скрининг за хромозомни аномалии в първото (11- 14 г.с.) и второто (15-19 г.с.) тримесечие на бременността;


Бъдещите родители могат да наблюдават и да запазят неповторими кадри с тяхното бебе, включително в триизмерен образ в реално време. Прегледите се документират и се предоставят на пациентите на различни носители според техните предпочитания.


В областта на гинекологичната практика предлагаме:

● гинекологични прегледи, консултации и допълнителни изследвания при всички гинекологични заболявания;

● микроскопска диагностика на влагалищно съдържимо – нативен и траен (оцветен по Грам) препарат при остри бактериални инфекции;

● микробиологична диагностика на влагалищно съдържимо при хронични и хронично-рецидивиращи вагинални инфекции;

● ДНК диагностика на инфекциозните заболявания на уро-гениталния тракт – хламидия, микоплазма, уреаплазма, гонорея, анаеробни инфекции, трихомони, стрептококи група Б;

● профилактика на рака на маточната шийка, включваща скрининг за високо и ниско-рискови типове папиломни вируси;

● цитодиагностика на предраковите измененията маточната шийка;

● колпоскопия и видеоколпоскопия;

● биопсия – хистологична диагностика на измененията на маточната шийка;

● диатермокоагулационни техники за лечение на леките и среднотежки форми на цервикални лезии;

● LEEP - съвременна, модерна и органосъхраняваща техника за лечение на тежките форми на цервикални лезии;

● ултразвукова диагностика на малкия таз и аднексиални формации (кисти, тумори, извънматочна бременност);

● диагностика и лечение на HPV инфекции (кондиломи, папиломи) с различна локализация при мъже и жени;

● диагностика и лечение на менструалните нарушения в различните възрастови групи при жената (пубертетно-юношеска, репродуктивна, климактериум, менопауза);

● системна и други видове хормонална контрацепция, хормонозаместително терапия;

● мамологичен преглед и ултрасономамография;

● консултация с интернист ендокринолог;


Ехография на коремни органи.


Клинико-лабораторните и микробиологични изследвания се осъществяват по договор с МДЛ „Цибалаб”. ДНК изследвания в лаборатория "Геника".

 

Не се колебайте! Звънете!

 

 
За нас | Контакти | Запитване | Дизайн

ОДИН-МЕД ЕООД  © 2009